"Bridge is gezond" (bron EOS-magazine-bridgecontact)

 

Het mag eigenaardig lijken maar de bewijzen dat bridge bijzonder goed is voor zowel de geestelijike als de lichamelijke gezondheid stapelen zich op. De vaststelling "Gezond door Bridge" komt uit een reeks onverdachte, uiterst wetenschappelijke bronnen.

 

Begin jaren '80 ontdekte de universiteit van Leiden dat actieve bridgers de meeste weerstand tegen allerlei seneliteitsverschijnselen vertonen. Een Amerikaanse studie uit '99, opgemaakt door de Harvard University, het Rush Institute en de Yale University, toonde aan dat bridge een betere invloed heeft dan allerlei fitnessactiviteiten op de levensverwachting van oudere mensen. Uit een recent onderzoek in Engelse scholen is gebleken dat 10-jarigen, na een opleiding minibridge, plots veel beter gingen scoren in hun examens wiskunde.

 

Het meest onwaarschijnlijke verhaal komt terug uit de U.S.A.. Een onderzoeker van Berkely University in San Francisco ontdekte dat actieve bridgers een grotere weerstand tegen allerlei ziekten hebben dan de gemiddelde mens ... omdat hun immuunsysteem versterkt blijkt. Die laatste ontdekking wordt o.a. via de website van CNN de wereld ingestuurd. Hun artikel van 9 november opent met 'Playing bridge boosts immune system'.

 

Onderzoeker Marion Cleeves Diamond schrijft: bridgers moeten vooruitzien, van alles onthouden, informatie van partner en tegenspelers 'lezen', initiatief tonen en allerlei zaken op een rijtje zetten.

Mentale uidagingen die alle te maken hebben met dàt deel van de hersenen waarvan men denkt dat ze een rol spelen bij het immuunsysteem. Na een reeks bloedproeven van bridgers voor en nadat ze een wedstrijd speelden van anderhalf uur bleek het aantal witte bloedcellen beduidend verhoogd was.

 

Aan de universiteit van Californië ontdekten onderzoekers dat

wie tot op hoge leeftijd een actief gedachtenleven onderhoudt,

gemiddeld een stuk ouder wordt dan wie dit niet doet.

Zij onderzochten de zenuwvezels van 20 overleden personen

en daaruit bleek dat deze vezels bijzonder lang waren bij mensen
die tijdens veel intellectuele arbeid verricht hadden. Dit betekent

dat deze categorie mensen dan ook gemiddeld ouder werden
dan anderen.

 

In Nijmegen leidde een studie naar dementie bij ouder wordende

personen tot de vaststelling dat één deelgroep merkelijk minder

met dit tragisch verschijnsel te maken had en dit was de groep

van de actieve bridgers ...