lid worden van Bridgeclub Waregem

      Ons Huishoudelijk Reglement is van toepassing
voor alle leden en gastleden van Bridge Club Waregem.