Wie zijn wij ...

 

 

BC Waregem bestaat meer dan een halve eeuw, is een van de belangrijke en dynamische clubs in West-Vlaanderen. Onze ruim 130 leden leveren in 3 wekelijkse tornooien zo'n 30 bridgetafels op. 

 

Om sneller een correcte tornooiuitslag te bekomen werd - mede dank aan de
gewaardeerde inbreng van enkele leden - geïnvesteerd in de befaamde 

'bridgemates'. Op deze mini-terminals wordt aan elke tafel het resultaat van
elke gift 
ingegeven en draadloos doorgestuurd naar het uitstekende 
Messerbridge rekenprogramma. Na ingave van de laatst gespeelde gift is het
volledig 
resultaat van de zitting beschikbaar.
Enkele ogenblikken later staat de uitslag 
op de website van de
Vlaamse Bridge Liga en is het individueel resultaat overgemaakt 
voor het
berekenen van de Masterpoints.

in 2015 werd overgegaan tot de niet onbelangrijke aankoop van

een 'bridge-sorter'. De giften moeten nu niet langer manueel 

geschud en gedeeld worden: de machine doet dit in een paar 

seconden en het rekenprogramma leest de kaartverdelingen in

zodat de spelers een analyse van elke gift kunnen krijgen via de

website van de VBL.

 

 

 

 

 • het lidgeld (inclusief VBL bijdrage) bedraagt 85,00 € en wie een VBL aansluiting heeft via een andere club betaalt 55,00 € lidgeld. 

  Tijdens de Covid-19 periode zijn de club-evenementen tot een minimum herleid en om die reden ziet de club af van het gebruikelijke lidgeld voor het werkjaar 2020-2021.

 • opgelet : vanaf 1/07/2018 kan men uitsluitend nog via een club aansluiten bij de VBL
  ... individuele aansluitingen zijn dus niet langer mogelijk !

 • gastspelers zijn steeds zeer welkom en
  betalen 2,00 € per deelname

 • deelname aan BBO-tornooien georganiseerd
  door BC Waregem : 1,25 BBO$ per deelname

Basisinformatie ...

ons gezellig clublokaal